Θέση:   Spa-Hammam Supervisor

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Περιγραφή θέσης / Σκοπός :

Η εταιρία Polis Hammam-Polis Loutron αναζητά Spa-Hammam Supervisor για το κατάστημά της στην Αθήνα.

Θέση πλήρους εξαήμερης απασχόλησης (κυλιόμενο ωράριο εργασίας με κάποιες ημέρες πρωινή βάρδια και κάποιες ημέρες απογευματινή βάρδια, ένα ρεπό καθημερινή)

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση των λειτουργιών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης νέων μελών προσωπικού της εκπαίδευσής τους καθώς και των υπαρχόντων μελών του προσωπικού.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης διαθέτουν επαρκείς προμήθειες όλων των ειδών που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία.
 • Επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του check-in των επισκεπτών και της διασφάλισης ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.
 • Τήρηση σχολαστικών αρχείων των θεραπειών – υπηρεσιών για κάθε πελάτη, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τις προτιμήσεις του και τυχόν ειδικές ανάγκες ή ανησυχίες.
 • Διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του προσωπικού είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για να εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τη διοίκηση για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία, η πολιτική και οι διαδικασίες καθώς και ότι η επιχείρηση πληροί τους οικονομικούς της στόχους.
 • Παροχή εξυπηρέτησης πελατών απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες – θεραπείες και τα προϊόντα της επιχείρησης.
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων για να διασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες της επιχείρησης παρέχονται με επαγγελματικό τρόπο εφαρμόζοντας τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ασφάλειας.
 • Προγραμματισμός ραντεβού και διασφάλιση αυτού.
 • Επίτευξη των καθορισμένων από την διοίκηση οικονομικών στόχων.

Απαραίτητα Προσόντα-Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία (αντίστοιχη θέση spa supervisor-manager θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Αντίστοιχο Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου) και άλλης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Συνέπεια, ευγένεια, ομαδικό πνεύμα.
 • Επαγγελματική εμφάνιση.
 • Διοικητικές ικανότητες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
 • Ασφαλιστική κάλυψη.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Σταθερό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκής εκπαίδευση σε μια από τις πιο σύγχρονες και εξελισσόμενες επιχειρήσεις.

Αν ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας και να αναπτύξετε τις ικανότητές σας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας συνοδευόμενο με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο kariera@polis-hammam.gr με θέμα “spa-hammam supervisor Αθήνα”.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.