Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος

Η εργασία στο POLIS HAMMAM®️ σας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε εμπειρία και να αναπτύξετε δεξιότητες σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μεγάλη απήχηση. Οι θέσεις εργασίας στο POLIS HAMMAM®️ σας προσφέρουν τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με πολλούς και διαφορετικούς τομείς, να μάθετε νέες τεχνικές και να αναπτύξετε πρωτοβουλίες και τη δημιουργικότητά σας σε ένα περιβάλλον που παρέχει ερεθίσματα αλλά και την ανάλογη υποστήριξη.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό του POLIS HAMMAM®️, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ίσες Eυκαιρίες

Ακολουθούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και δεχόμαστε αιτήσεις από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η πολιτική μας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αναιτιολόγητες διακρίσεις στην επιλογή, την παραμονή, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού και ότι κανείς υποψήφιος για θέση εργασίας ή υπάλληλος δεν αντιμετωπίζεται με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο λόγω ηλικίας, φυλής/εθνικότητας, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, αναπηρίας ή άλλων αιτίων.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος,  μπορείτε να στείλετε email στο : kariera@polis-hammam.gr