Η επιχείρησή μας για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών ένεκα της πανδημίας Covid-19 έλαβε με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης και της Ελληνικής κυβέρνησης ως ενίσχυση την επιστρεπτέα προκαταβολή 1.